Ključniki: Arnes

Uredi padajoče
Kolesarski izpit

Kolesarski izpit

Izvajanje kolesarskega izpita je lahko velik izziv tako za mentorje, kot tudi za učence. Da bodo vtisi ostali v lepem spominu je zaželjeno, da se mentorji predhodno srečajo z okoljem kjer se izvaja kolesarski izpit. Zato smo pripravili delavnico na kateri bodo udeleženci spoznali potek…

Enostavne spletne ankete

Enostavne spletne ankete

Na delavnici boste spoznali sistem za spletno anketiranje kot hiter, učinkovit, zanesljiv, ekonomičen in praktičen sistem za evalviranje dela ali pouka na šoli. Pri delu na daljavo boste izdelali lastno anketo (npr. merjenje klime v razredu, načini učenja, mobilni telefoni v razredu, zadovoljstvo s šolsko prehrano…

Videoportal in montaža videa

Videoportal in montaža videa

Na delavnici boste spoznali osnove montaže in nalaganje videa na portal Arnes Video. Predavatelj vam bo s pomočjo primera predstavil, kaj naj vsebuje videoposnetek in kako naj izgleda končni izdelek. Naučili se boste samostojno pripraviti videoposnetek in ga naložiti na portal Arnes Video. Delavnica poteka 4…

Interaktivni gradniki H5P

Interaktivni gradniki H5P

Orodje H5P omogoča izdelavo interaktivnih vsebin, kot so interaktivni video, kvizi, časovni trak, predstavitve, igre spomina, kartice z vprašanji itd. Na delavnici boste spoznali različne H5P aktivnosti in njihov namen uporabe. Spoznali boste okolja, kjer lahko ustvarjate interaktivna gradiva H5P. Naučili se boste samostojno pripraviti…

Kvizi v spletnih učilnicah

Kvizi v spletnih učilnicah

Na delavnici boste spoznali namen uporabe kvizov, ustvarjanje kvizov in urejanje nastavitev. Naučili se boste ustvariti kviz z različnimi tipi vprašanj. Spoznali boste tudi, kako lahko naredite izvoz/uvoz zbirke vprašanj. Delavnica poteka 4 ure v živo in 4 ure na daljavo. Na delavnico se lahko prijavite…

Spletne videokonference

Spletne videokonference

Na delavnici boste spoznali prednosti uporabe spletnih videokonferenc, načine uporabe v različnih situacijah (pouk, sestanek, sodelovanje na daljavo, predstavitev,…). Ob pomoči predavatelja boste aktivno sodelovali in spoznali podrobnosti dela z izbranim videokonferenčnim sistemom. Predvideva se, da ima vsak udeleženec urejen AAI dostop, na delavnici pa…