Ključniki: 16 ur

Uredi padajoče
MOOC – Moja digitalna identiteta

MOOC – Moja digitalna identiteta

Vsi učitelji smo v zadnjem času bili prisiljeni v polni meri uporabljati informacijske tehnologije. Uporabljali smo različna orodja in vire. Številni uporabljajo nove rešitve že leta, pa se vseeno lahko znajdejo v zadregi, ko je potrebno odgovoriti na nekatere osnovna vprašanja: Kakšna je razlika med…

MOOC – Preprečevanje spletnega nasilja

MOOC – Preprečevanje spletnega nasilja

Na množičnem spletnem tečaju Preprečevanje spletnega nasilja se bomo z videolekcijami in drugimi gradivi seznanili s problematiko spletnega nasilja s poudarkom na spletnem nasilju nad dekleti. Naučili se bomo prepoznavati spletno nasilje, kako se odzvati na spletno nasilje, kako ga preprečiti in kako učiti o varnem…

Ko postane geografija uporabna

Ko postane geografija uporabna

Na seminarju se bodo učitelji geografije in katerekoli stroke, ki lahko pri svojem delu uporabijo prostorske informacije ali se z učenci podajajo na ekskurzije, seznanili z uporabo različnih spletnih in mobilnih geoinformacijskih aplikacij, spoznali bodo možnosti uporabe iskalnika po zemljevidih ter izdelali lastno šolsko ekskurzijo.…

MOOC – Multimedijske vsebine

MOOC – Multimedijske vsebine

Na množičnem spletnem tečaju Multimedijske vsebine boste uporabili videokonferenčni sistem za izvedbo pouka/sestanka na daljavo. Izbrali boste lahko vid.arnes.si ali zoom. V videokonferenčnem sistemu boste odprli videokonferenčno sobo, pridobili naslov sobe, naslov poslali izbranim udeležencem in izvedli videokonferenco. Posneli in zmontirali boste video za določen…

MOOC – Interaktivne vsebine H5P

MOOC – Interaktivne vsebine H5P

Na spletnem tečaju Interaktivne vsebine H5P boste spoznali različne tipe interaktivnih vsebin in pripravili vsebine za lastne potrebe. Z orodjem H5P boste izdelali interaktivne vsebine, kot so interaktivni video, časovni trak, predstavitve, igre spomina, kvize, razne vrste vprašanj (povleci in spusti, večkratni izbor) itd., spoznali…