Tipi usposabljanj

Različne institucije lahko svoja usposabljanja poimenujejo z različnimi imeni in jih tudi različno izvajajo. Za usposabljanja dosegljiva preko portala SIO velja spodji opis.

Spletni tečaji

Spletni tečaji (MOOC ali MOST) so daljša oblika izobraževanja, kjer udeleženec vse dejavnosti opravi na daljavo. Trajajo običajno od 4 do 5 tednov. Udeleženci celovito obdelajo neko področje in izobraževanje zaključijo s seminarsko nalogo. Način dela se od tečaja do tečaja sicer lahko spreminja, vendar tipično spletni tečaji ne vključujejo videokonferenčnih srečanj. Ob določenih terminih se odpirajo naloge, učitelji pa jih opravijo na daljavo in rešujejo kadar sami želijo. V spletnem tečaju je lahko udeleženih nekaj deset lahko pa tudi več sto udeležencev. Usmerjanje in podpora se izvaja preko forumov.

Delavnice

Krajša oblika izobraževanja. Udeleženci v 4-6 urah spoznajo neko konkretno področje oziroma rešitev. Delavnice običajno potekajo v živo, lahko pa tudi na daljavo. Skupine obsegajo nekje do 12 udeležencev. Vodja delavnice pa lahko posledično spremlja vsakega udeleženca posebej.

Spletne predstavitve

Spletne predstavitve (ang. webinar) so kratka online srečanja, ki predstavljajo konkretno situacijo in možnosti za njeno rešitev s pomočjo IKT. Izvajajo se preko izbranega videokonferenčnega srečanja. Udeleženci lahko tipično med izvajanjem predstavitve postavljajo vprašanja.