Na množičnem spletnem tečaju Spletne učilnice bomo spoznali dejavnosti, ki jih lahko uporabite kot podporo pri delu z digitalnimi viri, sodelovalnem učenju, učenju z igrami in pri vrednotenju znanja učencev.  Ciljna skupina: vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju Cilji oziroma pričakovani dosežki  Udeleženci bodo: znali uporabljati spletne učilnice za podporo izvajanju učnega procesa, poznali možnosti, […]

Na množičnem spletnem tečaju Vodenje in upravljanje VIZ bomo raziskovali možnosti učinkovite uporabe IKT opreme in storitev pri vodenju vzgojno izobraževalnega zavodu. Spoznali bomo različna področja: IKT opremo šole, načrtovanje in uvajanje uporabe IKT-ja pri pouku, spletna orodja za vodenje šole, orodja za komunikacijo na daljavo in sodelovalno delo, varovanje osebnih podatkov, avtorske pravice, arhiviranje […]

Na množičnem spletnem tečaju Iz šole v splet boste spoznali kakšna je vloga IKT v družbi in njena raba v šolstvu. Spoznali boste izraz digitalna identiteta in kje dobite AAI račun. Poglobili boste svoje znanje o varnosti na spletu, se osredotočili na možnosti sodelovanja in povezovanja, ki nam jih ponuja splet. Razširili boste svoje znanje […]

Na množičnem spletnem tečaju Iz šole v splet boste spoznali kakšna je vloga IKT v družbi in njena raba v šolstvu. Spoznali boste izraz digitalna identiteta in kje dobite AAI račun. Poglobili boste svoje znanje o varnosti na spletu, se osredotočili na možnosti sodelovanja in povezovanja, ki nam jih ponuja splet. Razširili boste svoje znanje […]

Na seminarju se bodo učitelji geografije in katerekoli stroke, ki lahko pri svojem delu uporabijo prostorske informacije ali se z učenci podajajo na ekskurzije, seznanili z uporabo različnih spletnih in mobilnih geoinformacijskih aplikacij, spoznali bodo možnosti uporabe iskalnika po zemljevidih ter izdelali lastno šolsko ekskurzijo. Seminar bo učiteljem ponudil možnosti uresničevanja učnih ciljev, v razredu […]

Spletne učilnice lahko uporabimo v številne namene: podpremo izvajanje pouka, lahko vodimo projekt, sodelujemo s starši ipd. Na delavnici bodo udeleženci spoznali glavne značilnosti sistema in preizkusili tudi novosti v najnovejši različici. V okviru delavnice bodo izvedeli tudi, kako lahko dostop do spletnih učilnic pridobi šola in kaj vse glede spletnih učilnic ponuja Arnes. Uredili […]

Udeleženci bodo spoznali prednosti uporabe spletnih videokonferenc, načine uporabe v različnih situacijah (pouk, sestanek, sodelovanje na daljavo, predstavitev,…). Na delavnici bodo ob pomoči predavatelja aktivno delali in spoznali podrobnosti dela z VOX videokonferenčnim sistemom. Predstavljeni jim bodo tudi drugi videokonferenčni sistemi (H.323, Google Hangouts, Skype,..). Predvideva se, da ima vsak udeleženec urejen AAI dostop, na […]

Udeleženci bodo spoznali prednosti uporabe spletnih videokonferenc, načine uporabe v različnih situacijah (pouk, sestanek, sodelovanje na daljavo, predstavitev,…). Na delavnici bodo ob pomoči predavatelja aktivno delali in spoznali podrobnosti dela z VOX videokonferenčnim sistemom. Predstavljeni jim bodo tudi drugi videokonferenčni sistemi (H.323, Google Hangouts, Skype,..). Predvideva se, da ima vsak udeleženec urejen AAI dostop, na […]