MOST – Odprta izobraževalna gradiva

Na spletnem tečaju Odprta izobraževalna gradiva bodo udeleženci vodeni skozi proces priprave razlagalnega videoposnetka ter spremnega gradiva za utrjevanje pridobljene učne snovi. Pripravljeno gradivo bo medvrstniško in strokovno ocenjeno, vsa ustrezna gradiva pa bodo objavljena na SIO portalu pod licenco CC, ki dopušča vsaj uporabo in predelavo dela v nekomercialne namene. Gradiva bodo dostopna učiteljem in učencem za uporabo v šolstvu in širše. Udeleženci, ki bodo pripravili ustrezna gradiva, jih bodo imeli možnost tudi na kratko predstavili na konferenci Mreža Znanja, ki velja za konferenco v organizaciji institucije na državnem nivoju. Cilj je postopoma graditi prosto dostopno in kvalitetno zbirko spletnih gradiv, v skladu z učnim načrtom.

Na spletni tečaj se lahko prijavite samo z AAI-računom, ki vam ga je dodelila vaša domača organizacija (šola).

Posebnost izobraževanja: Tečaj boste lahko opravljali tudi v paru ali trojicah.

Za izgradnjo posnetka potrebujete vi, par ali skupina treh spodnja znanja, ki so tudi predpogoj za prijavo:

 • poznavanje avtorskih pravic (znanje iz MOOC – Moja digitalna
  identiteta),
 • znanje snemanja in montaže videoposnetkov (znanje iz MOOC – Multimedijske vsebine),
 • uporaba interaktivnih gradnikov (znanje iz MOOC – Interaktivne vsebine H5P).

Ciljna skupina: vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju, študenti pedagoških smeri in tisti, ki ste upravičeni do Arnesovih storitev.

Cilji izobraževanja

Udeleženci bodo:

 • spoznali proces izdelave izobraževalnega video gradiva, 
 • spoznali strukturo dobrega video gradiva,
 • se seznanili z avtorskimi pravicami pri izdelavi učnih gradiv,
 • pripravili učno pripravo za spletno gradivo,
 • pripravil izobraževalno spletno gradivo skladno z učnimi cilji,
 • predstavili pripravljeno gradivo na mednarodni konferenci Mreža znanja.

Spletni tečaj je nastal na Arnesu v sodelovanju s Pedagoško fakulteto Univerze v Ljubljani in Centrom UL za uporabo IKT v pedagoškem procesu.

Program spletnega tečaja

Trenutno ni razpisanih javnih izvedb.