MOOC – Upravljanje omrežij na VIZ

Na delavnici/tečaju Upravljanje omrežij na VIZ si bomo v nekaj poglavjih pogledali dostop do omrežja Arnes, strukturo in elemente omrežij. Razložili bomo osnovno delovanje, fizične priklope, vezave in lastnosti pasivne opreme. Prav tako si bomo pogledali aktivno opremo in naslavljanje naprav. Podrobno bodo razloženi pojmi VLAN, IPv4 in IPv6 ter njihova praktična uporaba. Za povezljivost so pomembni tudi filtri, ki nam omogočajo filtriranje in nadzor nad omrežnim prometom v šoli. Poudarek bo tudi na nastavitvah mrežne opreme v različnih operacijskih sistemih. Vse našteto pa mora biti tudi dobro dokumentirano. Poudarili in razložili bomo namen dokumentacije omrežja, kaj vse je potrebno in kako smiselno dokumentirati, narisati bodisi fizično ali logično shemo in posodabljati stanje. Na koncu sledi še mrežna diagnostika oz. osnovno praktično iskanje in odpravljanje napak bodisi na žičnem ali brezžičnem delu omrežja.

Na spletni tečaj se lahko prijavite samo z AAI-računom, ki vam ga je dodelila vaša domača organizacija (šola).

Pogoj za dokončanje tečaja je med drugim tudi prisotnost na srečanju v živo, ki se ga lahko udeležite, če pred tem opravite vse aktivnosti v spletni učilnici, v katero vas vključi organizator izobraževanja.

Ciljna skupina: ROID-i, informatiki na VIZ

Cilji izobraževanja:

  • osnovno poznavanje pasivne mrežne opreme in možnosti uporabe
  • osnovno poznavanje aktivne mrežne opreme in nastavitve
  • segmentacija omrežij – VLAN
  • logično naslavljanje IPv4 in IPv6
  • omrežni filtri
  • omrežna diagnostika in odpravljanje napak
  • dokumentacija omrežja
  • varnost (dostop do opreme, gesla,..)

Program spletnega tečaja

Trenutno ni razpisanih javnih izvedb.