Enostavne spletne ankete

Na delavnici boste spoznali sistem za spletno anketiranje kot hiter, učinkovit, zanesljiv, ekonomičen in praktičen sistem za evalviranje dela ali pouka na šoli. Pri delu na daljavo boste izdelali lastno anketo (npr. merjenje klime v razredu, načini učenja, mobilni telefoni v razredu, zadovoljstvo s šolsko prehrano …), jo uporabili v praksi  in pripravili analizo rezultatov. Delavnica poteka 4 ure v živo in 4 ure na daljavo.

Na delavnico se lahko prijavite samo z AAI-računom, ki vam ga je dodelila vaša domača organizacija (šola). 

Ciljna skupina: vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju

Cilji izobraževanja:

  • spoznati uporabo spletnega anketiranja za potrebe evalvacije dela in vzgojno- izobraževalnega procesa na šoli 
  • udeležence naučiti samostojno izdelati anketo jo uporabiti v praksi

Program delavnice Enostavne spletne ankete

Trenutno ni razpisanih javnih izvedb.