MOST – Varna raba interneta in naprav

Spletni tečaj MOST-V obravnava tematiko spletne varnosti in varne uporabe IKT. Udeleženci bodo s pomočjo gradiv in videoposnetkov spoznali, kje se skrivajo na nevarnosti na spletu, kako poskrbeti za svojo zasebnost pri uporabi različnih storitev
ter kaj lahko storimo za okolje in naše zdravje.

Po zaključku tečaja bodo izvedene tudi brezplačne delavnice v živo, ki so pogoj za pridobitev potrdila o udeležbi na izobraževanju. 

POMEMBNO: To je splošna izvedba spletnega tečaja. Če ste vključeni v projekt Digitrajni učitelj, se morate prijaviti na izvedbe, ki so razpisane v sistemu KATIS in tečaj poteka v drugi spletni učilnici.

Ciljna skupina: vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju ter ostali posamezniki, ki jih tematika zanima.

Cilji oz. pričakovani dosežki:

Udeleženci bodo po zaključenem izobraževanju:

  • poznali, kako poskrbeti za osnovno zaščito naprav
  • prepoznali morebitne zlorabe in prevare in vedeli, kako ob tem ukrepati;
  • vedeli zakaj so pomembna varna gesla, kako jih sestavijo in kako jih pomnijo;
  • vedeli, kako zaščiti svojo zasebnost in digitalne identitete pri uporabi spleta;
  • seznanili se bodo s problematiko neverodostojnih informacij, s prepoznavanjem in s preverjanjem le-teh;
  • seznanili se bodo s tematikami pretirane rabe interneta in z zasvojenostmi;
  • seznanili se bodo s spletnim nasiljem – tako s prepoznavanjem kot tudi s preprečevanjem in z ukrepanjem;
  • seznanili se bodo z ostalimi vidiki vpliva tehnologij na zdravje in okolje;
  • znali poskrbeti za zaščito svojega zdravja in okolja.

Program spletnega tečaja

Trenutno ni razpisanih javnih izvedb.