MOOC – Uporaba mobilnih naprav v VIZ

Na množičnem spletnem tečaju Mobilne naprave bomo raziskovali možnosti uporabe mobilnih naprav v vzgojno izobraževalnem zavodu. Naši učenci, dijaki in študentje, pa tudi mi sami imamo pri roki zmogljive naprave, katerih uporabo raje marsikdaj prepovemo, namesto da bi izkoristili njihove zmogljivosti in prednosti.

Na spletni tečaj se lahko prijavite samo z AAI-računom, ki vam ga je dodelila vaša domača organizacija (šola).

Ciljna skupina: vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju

Cilji oziroma pričakovani dosežki

Udeleženci bodo:

  • poznali vrste mobilnih naprav in razumeli možnosti njihove uporabe v učnem procesu
  • vedeli, da mobilne naprave delujejo na različnih operacijskih sistemih in se zavedali, kaj to pomeni za njihovo uporabo v šoli
  • razumeli prednosti in slabosti BYOD sistema
  • poznali razliko med uporabo personaliziranih naprav in mobilno učilnico
  • prepoznali uporabo mobilnih naprav kot priložnost za ustvarjanje učnih situacij, v katerih je učenec v središču učnega procesa
  • poznali možnosti, ki jih omogočajo mobilne naprave kot podpora izvedbi pouka in doseganju učnih ciljev
  • načrtovali in izvedli učno uro z uporabo mobilnih naprav
  • se zavedali prednosti in pasti uporabe mobilnih naprav pri pouku

Program spletnega tečaja

Trenutno ni razpisanih javnih izvedb.