MOOC – Spletno anketiranje

Na množičnem spletnem tečaju Spletno anketiranje se bomo spoznali z orodjem za spletno anketiranje 1KA, se naučili sestaviti enostavne in nekoliko bolj kompleksne ankete, pridobili osnovno metodološko znanje, potrebno za sestavljanje anket in analizirali zbrane podatke.

Na spletni tečaj se lahko prijavite samo z AAI-računom, ki vam ga je dodelila vaša domača organizacija (šola).

Ciljna skupina: vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju

Cilji oziroma pričakovani dosežki

Udeleženci bodo:

  • znali uporabljati spletno aplikacijo za izdelavo anket
  • razumeli osnovne metodološke zakonitosti pri sestavljanju vprašalnikov (tako on-line kot off-line)
  • razumeli splošna načela s področja anketne metodologije
  • znali izdelati formular za zbiranje podatkov (npr. prijave na športne dneve ipd)
  • znali izdelati enostavni vprašalnik
  • znali izdelati kviz ali test
  • znali uporabiti podatke za analiziranje
  • znali izvesti enostavne analize v spletni aplikaciji
  • znali izdelati poročilo s tabelami, grafi in interpretacijami

MOOC je nastal v sodelovanju s FDV.

Program spletnega tečaja

Trenutno ni razpisanih javnih izvedb.