MOOC – Preprečevanje spletnega nasilja

Na množičnem spletnem tečaju Preprečevanje spletnega nasilja se bomo z videolekcijami in drugimi gradivi seznanili s problematiko spletnega nasilja s poudarkom na spletnem nasilju nad dekleti. Naučili se bomo prepoznavati spletno nasilje, kako se odzvati na spletno nasilje, kako ga preprečiti in kako učiti o varnem in odgovornem vedenju na spletu. Naučili se bomo uporablajti spletno orodje CYBERSAFE TOOL,
ki je namenjeno izvedbi učnih ur in delavnic z učenci. Cilj tečaja je pomagati učiteljem in vsem, ki delajo z mladimi pri razumevanju pojava spletnega nasilja ter izboljšati njihovo sposobnost prepoznavanja, preprečevanja in odzivanja na spletno nasilje
nad dekleti.

Na spletni tečaj se lahko prijavite samo z AAI-računom, ki vam ga je dodelila vaša domača organizacija (šola).

Ciljna skupina: vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju

Cilji oziroma pričakovani dosežki
Udeleženci bodo po zaključku tečaja znali:

 • definirati in opisati pojav spletnega nasilja nad dekleti, vključno z glavnimi oblikami, glavnimi akterji, vzroki in nedavnimi spoznanji; 
 • prepoznati znake spletnega nasilja nad dekleti pri svojih učenkah in učencih;
 • pojasniti vzroke, čustvene in druge možne posledice spletnega nasilja nad dekleti pri vseh vpletenih;
 • se ustrezno, podporno in pozitivno odzvati, če bi njihovi učenci/učenke doživeli spletno nasilje ali mu bili priče; 
 • vedeti, kako ustvariti varno okolje za izvajanje delavnice ozaveščanja za naslavljanje tematike spletnega nasilja nad dekleti z uporabo spletnega orodja CYBERSAFE TOOL in drugih praktičnih vaj.

Tečaj je bil razvit v okviru projketa Erasmus + Krepimo kompetence učiteljev o preprečevanju spletnega nadlegovanja (CYBERSAFE MOOC). Projekt nadaljuje delo projekta ODKLIKNI! in CYBERSAFE in obravnava temo spletnega nadlegovanja nad dekleti, ki je pereč problem v današnji družbi.

V projektu sodelujejo naslednje institucije šestih držav:

 • Slovenija – Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede 
 • Estonija – University of Tartu and Woman’s support and information center
 • Grčija – Syndesmos Melon Gynaikeion Somateion Irakleioy Kai Nomoy Irakleioy
 • Severna Irska – NEXUS – rape and sexual abuse support
 • Nizozemska – International Child Development Iniciatives
 • Danska – Serious  Games Interactive

Program spletnega tečaja

Trenutno ni razpisanih javnih izvedb.