MOOC – Interaktivne vsebine H5P

Na spletnem tečaju Interaktivne vsebine H5P boste spoznali različne tipe interaktivnih vsebin in pripravili vsebine za lastne potrebe. Z orodjem H5P boste izdelali interaktivne vsebine, kot so interaktivni video, časovni trak, predstavitve, igre spomina, kvize, razne vrste vprašanj (povleci in spusti, večkratni izbor) itd., spoznali boste tudi kako znotraj ene enote kombinirate različne elemente (tekst, sliko, video, pdf dokumente ipd.).

Pogoji za udeležbo na spletnem tečaju:

  • Poznavanje dela v spletni učilnici (Arnes Učilnicah) samo, če načrtujete uporabo h5p gradnikov v lastni spletni učilnici.

Ciljna skupina: vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju

Cilji oziroma pričakovani dosežki

Udeleženci bodo:

  • spoznali različne h5p aktivnosti
  • pripravili lastne primere h5p aktivnosti
  • znali h5p gradnik vključiti v lastno spletno učilnico
  • načrtovali rabo interaktivnih gradnikov pri svojem delu

Spletni tečaj se izvaja v okviru projekta Digitrajni učitelj. Prijave potekajo preko sistema KATIS.

Program spletnega tečaja