MOOC – Digitalne identitete

Na množičnem spletnem tečaju Digitalne identitete bomo dobro spoznali delo z orodjem za urejanje e-identitet SIO.MDM. Usvojili bomo pojme e-identiteta, imenik uporabnikov, AAI… Dotaknili se bomo tudi dela zakonodaje s področja upravljanja in varovanja osebnih podatkov in se posvetili uporabni vrednosti digitalnih identitet.

Na spletni tečaj se lahko prijavite samo z AAI-računom, ki vam ga je dodelila vaša domača organizacija (šola).

Ciljna skupina: uredniki in administratorji sistema SIO.MDM na šolah

Cilji oziroma pričakovani dosežki

Udeleženci bodo:

  • znali uporabljati spletne aplikacije za upravljanje digitalnih identitet
  • znali primerno posredovati podatke o digitalni identiteti uporabnikom
  • razumeli varnostna tveganja pri upravljanju z osebnimi podatki
  • znali svetovati kako naj dijaki/učenci skrbijo za svojo digitalno identiteto
  • prepoznali smiselnost centralnega upravljanja digitalne identitete

Program spletnega tečaja

Trenutno ni razpisanih javnih izvedb.