Ko postane geografija uporabna

Na seminarju se bodo učitelji geografije in katerekoli stroke, ki lahko pri svojem delu uporabijo prostorske informacije ali se z učenci podajajo na ekskurzije, seznanili z uporabo različnih spletnih in mobilnih geoinformacijskih aplikacij, spoznali bodo možnosti uporabe iskalnika po zemljevidih ter izdelali lastno šolsko ekskurzijo. Seminar bo učiteljem ponudil možnosti uresničevanja učnih ciljev, v razredu in na terenu, na nekoliko »drugačen« način.

Na seminar se lahko prijavite samo z AAI-računom, ki vam ga je dodelila vaša domača organizacija (šola).

Ciljna skupina: učitelji geografije, zgodovine, naravoslovja, družboslovja in sorodnih predmetov v osnovnih in srednjih šolah.

Cilji oziroma pričakovani dosežki izobraževanja

Udeleženci bodo:

  • poznali možnosti, ki jih ponuja spletišče Uporabna geografija kot podpora pri izvedbi pouka in doseganju učnih ciljev;
  • poznali in znali uporabljati različne spletne in mobilne geoinformacijske aplikacije ter bodo razumeli možnosti njihove uporabe v izobraževalnem procesu;
  • poznali različne osnovne in zahtevnejše možnosti uporabe iskalnika po zemljevidih in ga znali uporabiti tudi kot mobilno aplikacijo;
  • znali načrtovati šolsko ekskurzijo z uporabo spletišča ekskurzije na portalu SIO;
  • razvili praktične, življenjske veščine, načrtovanja poteka ekskurzije, časa, postankov…;
  • načrtovali učno uro z uporabo ene od geoinformacijskih aplikacij ali iskalnika po zemljevidih;
  • poznali možnosti, ki jih nudijo mobilne naprave kot podpora izvedbi pouka in doseganju učnih ciljev;
  • prepoznali uporabo mobilnih naprav kot priložnost za ustvarjanje učnih situacij, v katerih je učenec/dijak v središču učnega procesa.

Skupno trajanje izobraževanja: 16 ur (srečanje v živo: 6 ur; delo na daljavo: 8 ur; spletna videokonferenca: 2 ure).

Program seminarja

Trenutno ni razpisanih javnih izvedb.