MOST (MOOC) – Varna raba interneta in naprav

Spletni tečaj MOST-V obravnava tematiko spletne varnosti in varne uporabe IKT. Udeleženci bodo s pomočjo gradiv in videoposnetkov spoznali, kje se skrivajo na nevarnosti na spletu, kako poskrbeti za svojo zasebnost pri uporabi različnih storitev
ter kaj lahko storimo za okolje in naše zdravje.

Tečaj se začne 16. novembra 2022. 

Na tečaj se prijavite tako, da vstopite v spletno učilnico tečaja – povezava spodaj.

Vstop v spletno učilnico tečaja

Ključ za vstop v tečaj je most2022november.

Prijavo na srečanje v živo opravite v spletni učilnici tečaja.

Ciljna skupina: vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju ter ostali posamezniki, ki jih tematika zanima

Cilji oz. pričakovani dosežki:

Udeleženci bodo po zaključenem izobraževanju:

  • poznali, kako poskrbeti za osnovno zaščito naprav;
  • vedeli, kako zaščiti svojo zasebnost in digitalne identitete pri uporabi spleta;
  • znali poskrbeti za zaščito svojega zdravja in okolja ter prepoznali morebitne zlorabe in vedeli, kako ob tem ukrepati.
Varnost na telefonu

Program spletnega tečaja

Prijava na srečanje v živo: na srečanje v živo se lahko prijavite v spletni učilnici tečaja. Oblika srečanja v živo bo odvisna od trenutne epidemiološke situacije. V primeru, da bo to potrebno, bo srečanje v živo nadomestilo dodatno delo v spletni delavnici. Vse informacije o poteku bodo udeleženci prejeli tekom tečaja.

Trajanje dogodka: 16 ur

Ime organizatorja: Arnes

Objavil/-a:

Ključniki: