MOOC – Vodenje in upravljanje VIZ

Na množičnem spletnem tečaju Vodenje in upravljanje VIZ bomo raziskovali možnosti učinkovite uporabe IKT opreme in storitev pri vodenju vzgojno izobraževalnega zavodu. Spoznali bomo različna področja: IKT opremo šole, načrtovanje in uvajanje uporabe IKT-ja pri pouku, spletna orodja za vodenje šole, orodja za komunikacijo na daljavo in sodelovalno delo, varovanje osebnih podatkov, avtorske pravice, arhiviranje in osnove IKT varnosti.

Na spletni tečaj se lahko prijavite samo z AAI-računom, ki vam ga je dodelila vaša domača organizacija (šola).

Cilji oziroma pričakovani dosežki

Udeleženci bodo:

  • znali uporabljati spletne aplikacije za upravljanje in vodenje VIZ
  • poznali možnosti, ki jih uporaba IKT prinaša v upravljanje in vodenje VIZ
  • prepoznali uporabo IKT naprav kot priložnost pri podpori in bogatenju pouka ter sredstvu za pouk osredotočen na učenca
  • načrtovali strategijo in uvajanje IKT v VIZ.

Program spletnega tečaja

Trenutno ni razpisanih javnih izvedb.

Objavil/-a:

Ključniki: