MOOC – Upravljanje omrežij na VIZ

Na delavnici/tečaju Upravljanje omrežij na VIZ si bomo v nekaj poglavjih pogledali dostop do omrežja Arnes, strukturo in elemente omrežij. Razložili bomo osnovno delovanje, fizične priklope, vezave in lastnosti pasivne opreme. Prav tako si bomo
pogledali aktivno opremo in naslavljanje naprav. Podrobno bodo razloženi pojmi VLAN, IPv4 in IPv6 ter njihova praktična uporaba. Za povezljivost so pomembni tudi filtri, ki nam omogočajo filtriranje in nadzor nad omrežnim prometom v šoli. Poudarek bo
tudi na nastavitvah mrežne opreme v različnih operacijskih sistemih. Vse našteto pa mora biti tudi dobro dokumentirano. Poudarili in razložili bomo namen dokumentacije omrežja, kaj vse je potrebno in kako smiselno dokumentirati, narisati bodisi fizično
ali logično shemo in posodabljati stanje. Na koncu sledi še mrežna diagnostika oz. osnovno praktično iskanje in odpravljanje napak bodisi na žičnem ali brezžičnem delu omrežja.

Ciljna skupina: ROID-i, informatiki na VIZ


Cilji izobraževanja:

  • osnovno poznavanje aktivne mrežne opreme in nastavitve
  • segmentacija omrežij – VLAN
  • logično naslavljanje IPv4 in IPv6
  • omrežni filtri
  • omrežna diagnostika in odpravljanje napak
  • dokumentacija omrežja

Program spletnega tečaja

Trenutno ni razpisanih javnih izvedb.

Objavil/-a:

Ključniki: