MOOC – Spletno anketiranje

Na množičnem spletnem tečaju Spletno anketiranje se bomo spoznali z orodjem za spletno anketiranje 1KA, se naučili sestaviti enostavne in nekoliko bolj kompleksne ankete, pridobili osnovno metodološko znanje, potrebno za sestavljanje anket in analizirali zbrane podatke.

Ciljna skupina: vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju

Cilji oziroma pričakovani dosežki

Udeleženci bodo:

  • znali uporabljati spletno aplikacijo za izdelavo anket
  • razumeli osnovne metodološke zakonitosti pri sestavljanju vprašalnikov (tako on-line kot off-line)
  • razumeli splošna načela s področja anketne metodologije
  • znali izdelati formular za zbiranje podatkov (npr. prijave na športne dneve ipd)
  • znali izdelati enostavni vprašalnik
  • znali izdelati kviz ali test
  • znali uporabiti podatke za analiziranje
  • znali izvesti enostavne analize v spletni aplikaciji
  • znali izdelati poročilo s tabelami, grafi in interpretacijami

MOOC je nastal v sodelovanju s FDV.

Program spletnega tečaja

Trenutno ni razpisanih javnih izvedb.

Objavil/-a:

Ključniki: