MOOC – Spletne učilnice

Na množičnem spletnem tečaju Spletne učilnice bomo spoznali dejavnosti, ki jih lahko uporabite kot podporo pri delu z digitalnimi viri, sodelovalnem učenju, učenju z igrami in pri vrednotenju znanja učencev. Za delo na spletnem tečaju potrebujete lastno spletno učilnico, ki vam jo na šoli ustvari računalnikar / informatik.

Na spletni tečaj se lahko prijavite samo z AAI-računom, ki vam ga je dodelila vaša domača organizacija (šola).

Ciljna skupina: vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju

Cilji oziroma pričakovani dosežki

Udeleženci bodo:

  • znali uporabljati spletne učilnice za podporo izvajanju učnega procesa,
  • poznali možnosti, ki jih uporaba IKT prinaša v učni proces,
  • prepoznali uporabo spletnih učilnic kot priložnost pri podpori in bogatenju pouka ter sredstvu za pouk osredotočen na učenca,
  • načrtovali strategijo in uvajanje spletnih učilnic v lastno delo.

Program spletnega tečaja

Trenutno ni razpisanih javnih izvedb.

Objavil/-a:

Ključniki: