MOOC – E-listovnik

Na množičnem spletnem tečaju E-listovnik bomo “osvežili” vpogled v različne oblike učenja in poučevanja. Pokazali bomo, kako lahko v pedagoškem procesu povezujemo določeno obliko učenja z delom v e-Listovniku Mahara. Spoznali bomo funkcionalnosti, ki jih nudi e-listovnik Mahara ter možnosti povezovanja z naslednjimi oblikami učenja: samoregulativno učenje, individualno učenje, sodelovalno učenje, projektno učenje* in problemsko učenje*.

Na spletni tečaj se lahko prijavite samo z AAI-računom, ki vam ga je dodelila vaša domača organizacija (šola).

Ciljna skupina: vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju

Cilji oziroma pričakovani dosežki

Udeleženci bodo:

  • znali uporabljati listovnik za podporo profesionalni rasti,
  • poznali možnosti, ki jih uporaba listovnika prinaša v učni proces,
  • načrtovali strategijo uporabe listovnika pri lastnem delu.

Program spletnega tečaja

Trenutno ni razpisanih javnih izvedb.

Objavil/-a:

Ključniki: