»Make learning accessible: Special Educational Needs in my classroom« Dostopnost izobraževanja: Učenci s posebnimi potrebami v mojem razredu

»Make learning accessible: Special Educational Needs in my classroom« / Dostopnost izobraževanja: Učenci s posebnimi potrebami v mojem razredu

Trajanje: od 16. do 17. junija 2016

Kraj izobraževanja: Bruselj, Belgija

Na podlagi rezultatov študije TALIS iz leta 2013 smo ugotovili, da so učitelji izpostavili področje strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami kot eno od njihovih največjih prioritet. Sam izraz »posebne potrebe« se nanaša na otroke, za katere je ugotovljeno, da potrebujejo posebno pomoč, zaradi svojih duševnih, telesnih ali čustvenih motenj.  Informacijska in komunikacijska tehnologija lahko koristi vsem učencem, še več, učencem z motnjami omogoča ustrezen dostop, jim daje večjo avtonomnost pri delu, razkrije potencial tistih, ki imajo težave s komuniciranjem, itn. Na delavnici bomo posredovali osnovne napotke učiteljem, ki bi radi osvojili nova znanja na področju načrtovanja in oblikovanja učnih ur in dejavnosti za učence s socialnimi in čustvenimi motnjami. 

Vsi stroški so pokriti s sredstvi eTwinninga. Slovenija ima na izobraževanju zagotovljeni 2 mesti. Rok za prijavo je 30.3.2016. Prijava preko obrazca za FCL (Future Classroom Lab) na spletni strani Cmepius-a.

izobrazevanje slika

Termini:

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn